IWIS链条配件

优质的链条装配工具,定期保养和特定润滑油系列产品以确保您的链条传动系统低磨损和长使用寿命。

iwis-Erstschierstoffe

初始润滑剂

适当的润滑可加倍延长链条的使用寿命。伊维氏为每个应用项目提供最佳的解决方案。


iwis-Nachschmierstoff VP6

二次润滑剂 VP6

适用于所有工业链条应用项目的具有高度粘性的全合成链条润滑油。

iwis-Magnetkurven

磁曲线

拥有专利磁铁形状的特殊磁曲线,可显著降低粘滑效应和减少需求驱动力。


iwis CCM-System

CCM系统

来自伊维氏的新专利链条延伸率监控系统

iwis-Kettentrennwerkzeuge

链条工具

用于截断和铆接滚子链的高品质链条工具。


                                                          
iwis-Montagespanner

链条拉拔器

链条拉拔器可以将滚子链的开放端互相拉近,使连接链节相互匹配。十分方便快捷!